International dignitaries have arrived in Beijing one after another

2022-05-16 0 By

The countdown to the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics has begun.Since early this morning, more international dignitaries have arrived in Beijing.CCTV reporter’s exclusive live report ↓ Produced by Supervisor | Shen Yong, Feng Xuhong, Planner | Zhang Jing, Hu Wei, Cui Xianxian, Fu Zaodi, reporter | Xiao Bingyi, Geng Xufei, Zhang Jiaji, Chen Lihong, Mei, Zhu Chao, Li Xueyao, Camera | E Jiefu, Zou Qiyuan, Wu Hao, Liu Yihan, Li Linsong scan the following two-dimensional code to download the CCTV news client for more news